MLODZIEZ

MŁODZIEŻ


ROZPOZNANIE (DIAGNOZA):

  • Określanie możliwości intelektualnych (IQ)
  • Dysleksja, dysgrafia (część psychologiczna) - specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci i młodzieży o prawidłowym rozwoju umysłowym, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego
  • Trudności wychowawcze wieku dorastania
  • Kłopoty z nauką
  • Zakłócone relacje z rodzicami i nauczycielami
  • Nieprawidłowy kontakt z rówieśnikami (izolacja, wycofanie, brak przyjaciół…)
 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I WSPOMAGAJĄCE:

  • "Trening asertywności" - warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne
  • Rekonstrukcja systemu wychowawczego z udziałem rodziców i młodocianych
  • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (na bazie "Treningu asertywności" i "Szkoły dla rodziców")
  • Redukcja stresu - techniki relaksacyjne i wyciszające oraz obniżające napięcie mięśniowe i emocjonalne