JW labendzie


JW kwadrat
Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z zakresu psychologii wychowawczo-rozwojowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwuletnie studium podyplomowe Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Mam ponad dwudziestopięcioletnią praktykę w zawodzie. Byłam związana głównie z poradnictwem wychowawczo-zawodowym. Ostatnio pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dodatkowo w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Wciąż uzupełniam wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Oto niektóre z nich:
 • Patologiczne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" oraz "Rodzeństwo bez rywalizacji"
 • Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze "Spójrz inaczej"
 • Anoreksja i bulimia oraz inne zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Kurs specjalistyczny - Metoda Dobrego Startu
 • Praca z odruchami dziecięcymi, ćwiczenia integrujące, neurologiczne metody terapii
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Dziecko 6-letnie w systemie edukacji
 • Dysleksja oraz dzieci ryzyka dysleksji
 • Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji
 • Podstawy terapii M. Eriksona i NLP
 • Trening asertywności
 • Joga
 • Jak pomagać dzieciom dręczonym i molestowanym