RODZICE copy2

RODZICE / DOROŚLI
 

 • Badanie poziomu rozwoju intelektualnego osób dorosłych (IQ)
 • Bomoc psychologiczna -rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych
 • Badania psychologiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie (zaświadczenia do ZUS)
 • Redukcja stresu - techniki relaksacyjne i wyciszające oraz obniżające napięcie mięśniowe i emocjonalne
 • Rekonstrukcja systemu wychowawczego - współpraca z rodzicami 
 • Trening asertywności - tok indywidualny lub warsztaty grupowe 
 • Ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie
 • "Szkoła dla rodziców" i wychowawców - warsztaty szkoleniowe (szczegółowy opis poniżej)
  1. wersja pełna - 10 spotkań; czas trwania jednego spotkania 3-4 godziny; grupa 8-12 osób
  2. wersja skrócona - 7 spotkań; czas trwania jednego spotkania 2,5-3 godziny; grupa 8-12 osób
 
Tematyka warsztatów "Szkoły dla rodziców" - wersja pełna:
 1. Poznanie się, kontakt, integracja
 2. Granice
 3. Uczucia (cz. I)
 4. Uczucia (cz. II)
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy
 6. Kary
 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 8. Zachęcanie do samodzielności
 9. "Wpisywanie" dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 10. Pomocna pochwała i zachęta
 
Tematyka warsztatów "Szkoły dla rodziców" - wersja skrócona:
 1. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami
 2. Zachęcanie do współpracy
 3. Zamiast stosowania kar
 4. Zachęcanie do samodzielności
 5. Pochwały i szacunek do samego siebie
 6. Uwalnianie dzieci od grania ról
 7. Podsumowanie