WIDOCZEK trawa


Rodzaje usług podstawowych:
 • Porada, konsultacja, wywiad, spotkanie z rodzicami - ok. 60 min
 • Spotkanie diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem - ok. 60 min
 • Badania dodatkowe: percepcja wzrokowa, lateralizacja, sprawność grafomotoryczna - ok. 50 min


 • Badanie poziomu rozwoju umysłowego (IQ):
  • Skala Termana-Merrill, dzieci najmłodsze (od 2 lat)
  • WISC-R, dzieci i młodzież od 6 do 17 lat
  • WAIS-R (PL), powyżej 17 lat: młodzież ucząca się


      ceny wizyt do indywidualnych ustaleń